Nyilatkozat

Herczog Szilvia, mint a Herczog Bábstúdió tervezője és tulajdonosa igazolom, hogy az általunk gyártott termékek nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek aggodalomra okot adó anyagok listáján szerepelnek .

A gyártásban felhasznált segéd – és alapanyagok gyártóitól, ill. forgalmazóitól  folyamatosan megkérjük és megkapjuk az erre vonatkozó adatokat és REACH  igazolásokat. A 2007. június 1-jén életbe lépett  REACH 1907/2006. számú rendelet a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról rendelkezik.

A nekem , mint gyártónak kötelezően elvégzendő vizsgálatokat elvégeztem és dokumentáltam. Nevezetesen elvégeztem az előírt , a játékkal kapcsolatos vegyi, mechanikai, gyúlékonysági, higiéniai és radioaktív vizsgálatokat, ill. kockázati elemzéseket. Ezek alapján  kijelentem, hogy  az általunk gyártott játékok rendeltetésszerű és a gyermek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előre látható használata során a használók és más személyek biztonságát nem veszélyezteti és megfelel a különleges biztonsági szabályoknak.

Termékeink Belső Megfelelőségi Értékeléssel rendelkeznek, amely az EU hivatalos lapjában hivatkozott alkalmazott harmonizált szabványok alapján, a 38/2011/MGM útmutatása szerint készültek. Az igazolásokat kérésére elküldjük Önnek.

A figyelembe vett harmonizált szabványok: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-4, EN 71-5, EN 71-6 .

Herczog Szilvia, gyártásért felelős személy